Verhaalsonderzoek

 

U heeft een vordering op een debiteur, met of zonder een gerechtelijk vonnis en u weet niet of de debiteur beschikt over vermogensbestanddelen? CreditDefence kan voor u onderzoeken of de debiteur over goederen of eigendommen beschikt waarop mogelijk door u aanspraak kan worden gemaakt.

 

Het verhaalsonderzoek bestaat uit 3 componenten welke afzonderlijk of als geheel worden aangeboden.

De componenten zijn;

 

- Desk Research

- Incasso en debiteurenbezoek.

- Observatie en debiteurenbezoek.

 

1. Desk Research

Tijdens het onderzoek wordt informatie ingewonnen over personen en bedrijven uit geoorloofde en openbare bronnen.

Het onderzoek resulteert in een uitgebreide rapportage waaruit blijkt of de debiteur enige verhaalsmogelijk biedt.

 

2. Incasso en debiteurenbezoek

Indien bij de debiteur een verhaalsmogelijkheid is aangetroffen dan wordt een incassoprocedure gestart.

In het geval de debiteur niet reageert of niet geheel meewerkt aan de aflossing van de schuld via de telefonische en/of schriftelijke incassoprocedure wordt een bezoek gebracht aan de debiteur en wordt op deze wijze getracht afspraken te maken over de betaling en de betalingswijze.

 

3. Observatie en debiteurenbezoek

Als bij de debiteur in eerste aanleg geen vermogensbestanddelen zijn aangetroffen wordt door observatie van de debiteur onderzocht of er wel goederen of eigendommen zijn waarmee de aflossing van de schuld kan worden gerealiseerd.

 

De observatie bestaat uit een standaard aantal manuren en kan indien gewenst worden uitgebreid.

Indien uit het onderzoek blijkt dat de debiteur wel degelijk verhaalsmogelijkheid biedt volgt een bezoek aan de debiteur met als doel afspraken te maken over de inlossing van de vordering.

 

Mocht met de debiteur geen overeenstemming worden bereikt dan volgt een advies over de mogelijke gerechtelijke maatregelen om de vordering op de debiteur te verhalen.

 

De onderzoeken worden uitgevoerd in samenwerking met een gerenommeerd Particulier Onderzoeksbureau, werkzaam met een verstrekte vergunning door het Ministerie van Justitie.

 

Informatie over de tarieven en de voorwaarden zijn bij ons op aanvraag verkrijgbaar.

Meer informatie

 

Wilt u uitgebreide informatie?

Dat kan natuurlijk.

Bel ons gerust.

 

+31 (0)6 39 46 61 31

U bent misschien ook

geïnteresseerd in:

 

Factuurbeheer

Automatische Incasso

Telefoon

+31 (0)6 39 46 61 31

webdesign: Boomerang Creations