Incasso

 

Incasso in het minnelijke traject

Onze handelwijze is erop gericht dat geheel wordt betaald of na overleg met u een gedeeltelijke betaling of een betalingsregeling wordt afgesproken.

Wij werken op basis van "No cure No pay". U betaalt dus geen incassoprovisie aan ons wanneer de debiteur niet heeft betaald. U betaalt bij ons geen abonnementsgeld.

Wij verzorgen maandelijks een schriftelijk overzicht inzake de behaalde resultaten en tevens dragen wij dan de geïncasseerde bedragen aan u af. De betalingen worden door ons ontvangen op een derdengeldenrekening.

 

Wat is onze werkwijze om uw belangen veilig te stellen;

Nadat de vordering is overgedragen wordt het dossier in onze administratie verwerkt.

Wij versturen de eerste brief aan de debiteur waarin wij meedelen, dat u de vordering heeft overgedragen en het openstaande bedrag aan ons kan worden betaald, met inachtneming van de wettelijke rente en incassokosten.

 

Wij benaderen de debiteur regelmatig telefonisch en/ of schriftelijk.

Bij vorderingen op particulieren is de kans op telefonische bereikbaarheid van deze debiteuren tussen 09.00 uur en 17.00 uur vaak minimaal. Wij nemen dan ook na 17.00 uur contact op met uw debiteuren.

 

Indien de vordering niet door debiteur is voldaan wordt overleg met u gevoerd inzake het eventueel te voeren gerechtelijke incassotraject. U heeft te allen tijde het eindoordeel in de keuze tot verdere maatregelen.

 

Indien u heeft besloten om dit traject te volgen dan kunnen wij voor u het gerechtelijke traject verzorgen in samenwerking met een deurwaarders- en advocatenkantoor.

Incasso Calculator

 

De calculator berekent voor u het bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten. Dit bedrag moet worden opgenomen in de sommatiebrief.

Meer informatie

 

Wilt u graag meer informatie?

 

Bel met:

+31 (0)6 39 46 61 31

U bent misschien ook

geïnteresseerd in:

 

Automatische Incasso

Debiteurenbeheer

Telefoon

+31 (0)6 39 46 61 31

webdesign: Boomerang Creations