Automatische Incasso

 

Hoe kunt u kostenefficiënt omgaan met het regelmatig innen van gelden?

Hoe werkt de dienstverlening Automatische Incasso?

Welke voordelen levert deze dienstverlening u op?

Voorbeeld

 

Hoe kunt u kostenefficiënt omgaan met het regelmatig innen van gelden?

Veel bedrijven bieden een dienstverlening aan die een regelmatige vergoeding vragen, bijvoorbeeld voor maandelijkse abonnementen of lidmaatschappen. Dit betekent dat er met regelmaat veel werkzaamheden worden gedaan. Denk aan het opstellen van facturen en/of acceptgiro’s, het controleren van de boekingen en het herinneren en aanmanen van klanten. Dit vergt dan ook veel tijd, geld en energie. Een interessante manier om deze betalingen te innen is middels automatische incasso. Veel bedrijven hebben echter niet de mogelijkheid om zelf automatische incasso opdrachten uit te voeren. Daarnaast kost het controleren, eventueel opnieuw incasseren bij storno en alle andere werkzaamheden nog steeds tijd en energie. Om die reden biedt CreditDefence voor klanten, zoals verenigingen de dienstverlening van Automatische Incasso aan. De dienstverlening Automatische Incasso van CreditDefence biedt u de gelegenheid om op eenvoudige en kostenbesparende wijze het geld voor u te incasseren.

 

terug naar boven

 

 

Hoe werkt de dienstverlening Automatische Incasso?

Voor het automatisch incasseren van betalingen heeft u toestemming nodig van de klanten. Deze toestemming wordt verleend via een eenmalige of doorlopende incassomachtiging. Deze machtiging wordt door CreditDefence voor u gemaakt en gratis ter beschikking gesteld aan u. De incassomachtiging wordt aangeboden aan de klanten/ leden en na goedkeuring wordt deze opgestuurd aan CreditDefence. De klantgegevens en de te incasseren bedragen worden aangeleverd bij CreditDefence. De informatie wordt aangeleverd in een door CreditDefence ontwikkeld programma. Dit programma wordt u gratis ter beschikking gesteld. CreditDefence voert de Automatische Incasso uit bij de bank en registreert de betalingen.

In het geval de betaling door de klanten/leden wordt herroepen/gestorneerd dan neemt CreditDefence contact op met de klanten/leden en wordt een afspraak gemaakt voor een herhaalde automatisch incasso.

 

De betalingen en storneringen worden voor u geregistreerd in een voor u, gratis, toegankelijk betalingsrapportage. De rapportage is voor u inzichtelijk via de website van CreditDefence. U ontvangt daarvoor een aan u toegekende inlogcode met wachtwoord. U kunt de actuele betalingsresultaten controleren op basis van 7 dagen per week en 24 uur per dag. Dit alles wordt u aangeboden voor een vaste vergoeding per klant.

 

terug naar boven

 

 

Welke voordelen levert deze dienstverlening u op?

 

Kostenbesparing

U hoeft geen facturen of acceptgiro’s en herinneringen meer te verzenden. Dit bespaart u drukwerk en portikosten.

 

Werkbesparing

U hoeft geen betalingen meer te controleren en te administreren en klanten/leden telefonisch te benaderen.

 

We kunnen de dienstverlening Automatische Incasso afstemmen op een wijze die past bij uw organisatie. Graag praten wij met u verder over uw mogelijkheden voor het incasseren middels automatische incasso. Wij zijn in staat om een maatwerk oplossing aan te bieden.

 

terug naar boven

 

 

Voorbeeld

Stel u heeft een sportschool met circa 200 leden. Deze leden zijn u maandelijkse contributie verschuldigd. U bent iedere maand afhankelijk van het betalingsgedrag van uw klanten. In principe dient u iedere maand te controleren of alle contributies voldaan zijn. Indien dit niet het geval is, dient u herinneringsbrieven en eventueel aanmaningsbrieven te versturen. Door telkens de controle van de betalingen te doen, kunt u achterhalen of de bedragen uiteindelijk voldaan zijn. Indien dit niet het geval is, zal u waarschijnlijk telefonisch contact opnemen om tot afspraken te komen. Inmiddels is de volgende maand en de volgende verschuldigde termijn aangebroken. U kunt het abonnement stop zetten tot de betaling voldaan is, maar dat kost u waarschijnlijk klanten…

 

Graag nemen wij u dergelijke zorgen uit handen.

 

terug naar boven

Voordelen

Automatisch Incasso

 

- minder kosten briefpapier

- het kost u minder tijd

- snellere betalingen

- automatische administratie

- zeker van uw inkomsten

Inloggen Automatische

Incasso

 

Hier kunt u inloggen voor Automatische Incasso Beheer.

Direct aanvragen

 

+31 (0)6 39 46 61 31

U bent misschien ook

geïnteresseerd in:

 

Kredietinformatie

Insolventie

Telefoon

+31 (0)6 39 46 61 31

webdesign: Boomerang Creations